24.12.06

הסהר השיעי

בחודשים האחרונים, פועלת איראן ליצירת ברית פוליטית עם שחקנים שיעים באזור כדי להעצים את השפעתה במזרח התיכון. המושג "הסהר השיעי" מתייחס להיווצרותה האפשרית של ברית שכזו.

הגדרה

המושג "הסהר השיעי" מתייחס להיווצרותה האפשרית של ברית פוליטית-אסטרטגית-אזורית ביוזמה ובדומיננטיות איראנית, אשר משתרעת גיאוגראפית מאיראן ועד לבנון, במדינות בהן העדה השיעית ממלאת תפקיד פוליטי.1

רקע

איראן שואפת כיום להרחיב את השפעתה הפוליטית ולהפוך להגמוניה אזורית. לשם כך, פועלת איראן כדי לקדם קואליציה של מדינות מאיראן ועד לבנון, דרך סוריה ועיראק, אשר בהן השיעה עשויה לשמש כפלטפורמה לשיתוף פעולה מדיני.

ואולם, קיים הבדל בין הלהט הדתי של "ייצוא המהפכה" של חומייני שצמח בעקבות המהפכה באיראן בשנת 1979, לבין חתירתה של איראן כיום להגמוניה אזורית, בה הגורם הדתי-אידיאולוגי הוא משני בלבד ביחס לשאיפה לזכות בהשפעה כלכלית, פוליטית ולהכתיב את סדר היום המדיני במזרח התיכון.

נפילת משטרו הסוני של סדאם חוסיין בעיראק (4/03) והקמתה של ממשלה עם דומיננטיות שיעית חלופית (12/05), נתפסו במידה רבה כסילוקו של החיץ המדיני אשר מנע את התפשטותה של איראן באזור.

הכלים המרכזיים לקידום היווצרותו של הסהר השיעי כוללים את השימוש שעושה איראן ב'מערך ההתנגדות' בעיראק, בלבנון וברשות הפלסטינית, כמו גם את הסיוע הכלכלי והמוראלי של איראן לקהילות השיעיות הפזורות במזרח התיכון ולבעלי בריתה. לדוגמה, מאז 2003, משתמשת איראן בחזבאללה בלבנון ובמיליציות שיעיות בעיראק כדי להרחיב את השפעתה.

סדר היום של הסהר השיעי

סדר היום של הסהר השיעי המתהווה עוסק בשלושה נושאים עיקריים:

  • הגמוניה אזורית איראנית – טהראן מעוניינת להרחיב את השפעתה באזור,2 ואולם היעד של טהראן אינו בהכרח הגשמת חזונו הדתי-משיחי של מייסד המהפכה חומייני, אלא חתירה להשגת דומיננטיות איראנית מבחינה כלכלית, תרבותית ומדינית במזרח התיכון.
  • ערעור על הדומיננטיות הסונית – המזרח התיכון הערבי נשלט באופן מסורתי על-ידי מדינות ערב הסוניות. יתר על כן, הקהילות השיעיות במדינות ערב סבלו באופן מסורתי מאפליה.
  • דחיית ארה"ב וכל מעורבות זרה במזרח התיכון – איראן ובעלות בריתה היו רוצות להפחית ולסכל את ההשפעה והמעורבות של גורמים זרים במזרח התיכון, במיוחד את זו של ארה"ב.3 בהקשר זה, ישראל נתפסת כבת-חסות אמריקאית וכשריד למפעל הקולוניאלי, ומכאן שהיא מטרה לגיטימית עבור הסהר השיעי.

מי מרכיב את הסהר השיעי?

עיראק

השיעים מהווים כ- 65% מאוכלוסיית עיראק.4 לאחר נפילת משטרו של סדאם חוסיין, תמכו השיעים בעריכתן של בחירות חופשיות לממשלה בעיראק, בהן זכתה הברית השיעית ברוב.

מיד עם כינון הממשלה השיעית היא זכתה להכרה איראנית והאחרונה אף הציעה סיוע כלכלי לעיראק. בנוסף, הקשרים בין הקהילות השיעיות של עיראק ואיראן התהדקו מאוד לאחר נפילת משטרו של סדאם.5

איראן גם מטפחת קשרים צבאיים, כלכליים ומדיניים עם הקבוצות השיעיות החשובות, ובכללם צבא המהדי שבראשו עומד מוקתדא אל-סאדר6 ועם המועצה העליונה למהפכה האסלאמית בעיראק (SCIRI).7

לבנון

לקהילה השיעית בלבנון היו קשרים הדוקים עם מרכזי השיעה באיראן עוד לפני המהפכה האיראנית ב- 1979. אחד מן המנהיגים הדתיים השיעים הבולטים בלבנון אשר נחשב "לאדריכל" ההתעוררות השיעית שם, מוסא אל-סאדר, הוא ממוצא איראני.8

אחרי המהפכה ב- 1979, תמכה איראן ותרמה כסף לקהילות השיעיות בלבנון ויזמה את הקמתו של ארגון החזבאללה. התמיכה הכלכלית, הפוליטית והצבאית של איראן לחזבאללה9 נתפסת כאמצעי לקידום האינטרסים של איראן באזור.10

המלחמה האחרונה בלבנון (7-8/06), שנתפסה כניצחון של החזבאללה על ישראל תרמה להגברה ההשפעה האיראנית בלבנון ובאזור כולו.

כיום, תומכת איראן בדרישת חזבאללה לערוך רפורמה במערכת הפוליטית הלבנונית (12/06) אשר תעניק לו זכות ווטו על כל החלטת ממשלה.11

סוריה

הקשר הדתי המרכזי בין סוריה לסהר השיעי הוא הישענותו של נשיא סוריה לשעבר, חאפז אל-אסד, להשיג לגיטימציה למשטרו, באמצעות פתווה (פסק הלכה דתי) של איש הדת השיעי מוסא אל-סאדר (ר' לעיל), אשר קבע כי העלווים,12 עליהם נמנה אסד, הם חלק מן השיעה. גם בנו ויורשו בתפקיד, בשאר, משתמש בטענה זו כדי להקנות לגיטימציה למשטרו.

ואולם, למרות "המרכיב השיעי" בסוריה, הברית האסטרטגית עם איראן והחזבאללה נובעת מסיבות פוליטיות (ולא אידיאולוגיות או דתיות). כך לדוגמה, סוריה מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם איראן וחזבאללה כדרך לשמר את השפעתה בלבנון גם אחרי נסיגתה ממנה.13

ברית אסטרטגית עם ארגוני ההתנגדות הפלסטיניים

למרות שארגוני ההתנגדות הפלסטיניים – דוגמת חמאס,14 ג'יהאד אסלאמי, וועדות ההתנגדות העממית הם סונים, מתקיימים קשרים אסטרטגים בינם לבין איראן, סוריה ולבנון במאבק בישראל.

איראן וחזבאללה מעניקות סיוע כלכלי, תחמושת, אימונים ותמיכה לארגונים אלה וסוריה מעניקה מקלט למנהיגי ארגוני הטרור הפלסטיניים ובוחשת עמוקות בפוליטיקה הפנים-פלסטינית.1 השם "הסהר השיעי" נובע מהשם שהוענק לרצועה הגיאוגרפית הכמעט מקבילה לה, הידועה בתור "הסהר הפורה". הסהר הפורה כולל את עיראק, סוריה, לבנון וישראל.
2 יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, נפגש עם נשיא איראן והמנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי באיראן ואמר: "[למרות] שארה"ב והישות הציונית מנסות לבלום את ההשפעה הרוחנית של איראן באזור, הרפובליקה האסלאמית האיראנית תהיה הכוח העיקרי בשלב החדש" (אל-מסתקבל, תרגום של ממרי, 15/11/06).
3 לאחר פגישתו עם רה"מ הפלסטיני הנייה צוטט נשיא איראן, מחמוד אחמדיניג'אד באומרו: "ארצות הברית, התומכת העיקרית של המשטר הציוני נמצאת בתהליך היחלשות ומזימות אויבי האסלאם לא יצליחו" (Ynet, 9/12/06).

שר ההגנה של איראן, מוסתפא מוחמד נג'ר: העוצמה של ארה"ב הולכת ופוחתת... חוסר היציבות, חוסר הביטחון, הטרור והטבח של אנשים חפים מפשע הינם התוצאה המרה של המעורבות האמריקנית בענייני האזור, ובמיוחד בעניינים של עיראק ואפגניסטאן" (
אל-בואבה, 20/11/06).
4 מתוך כ-28.6 מיליון איש החיים בעיראק, 17.4 מיליון הם שיעים (Foreign Affairs, 7/06). ראו גם CIA World Factbook on Iraq.
5 הקשרים הינם דתיים, תרבותיים, כלכליים, מדיניים ולרוב גם משפחתיים. לסקירה כללית של קשרים אלו ראו: Vali Nasr, When Shiites Rise, Foreign Affairs, (7/06).
ואולם, יש לציין כי החברה השיעית בעיראק והפוליטיקה שלה שונים מאוד מאלו שבאיראן בגלל התכונות הערביות של השיעים בעיראק. לכן, ספק אם השיעים של עיראק יהיו מוכנים לאמץ את הדוקטרינה של חומייני. ראו Yitzhak Nakash, The Shiites of Iraq, (Princeton University, 2003).
6 גורם בכיר של המודיעין האמריקני: "נראה כי התקבלה החלטה אסטרטגית על ידי... דמשק, טהראן (ו)חזבאללה להעניק תמיכה לסאדר כדי להגביר את הלחץ על ארה"ב" (ניו יורק טיימס, 28/11/06). מוקתדר

אל-סאדר ביקר באיראן ואמר כי צבא המהדי יגן על הרפובליקה האסלאמית של איראן אם היא תותקף
)Christian Science Monitor, 30/1/06). בנוסף, 300 לוחמים של צבא המהדי נסעו ללבנון כדי להתאמן וללחום יחד עם חזבאללה (ניו יורק טיימס, 28/11/06).
7 המיליציה של SCIRI, הידועה בשם "באדר", אף אומנה וציודה על ידי המשמר המהפכני של איראן.
8 אל-סאדר מונה למנהיג הראשון של המועצה השיעית האסלאמית העליונה בלבנון והצטרף למחנה הצבאי של תנועת "אמל".
9 חזבאללה הוקם ב- 1982 בהשפעת המהפכה האסלאמית באיראן (1979) והאימאם חומייני. מאז הפכה איראן לספקית הנשק והתחמושת המרכזית של הארגון כמו גם המאמנת, המכשירה ומהמשפיעה העיקרית עליו. לפני ובמהלך המלחמה האחרונה בלבנון (7-8/06) קיבל החזבאללה משלוחי נשק גדולים מאיראן ויועצים איראנים אימנו את חזבאללה וסייעו לבנות עמדות מבוצרות בדרום לבנון (Foreign Affairs, 11/06).
10 ר' אקונומיסט, 7/12/06.
11 בשידור של רשת הטלוויזיה הלבנונית אל-מנאר, אמר מזכ"ל החיזבאללה חסן נסראללה: "הכישלון של הממשלה הוא התוצאה של היותה ממשלה של מחנה אחד. בלבנון, המורכבת ממכולל של אתניות, מחנה אחד אינו יכול לשלוט. ממשלה זו הוכיחה כי היא אינה מסוגלת לעמדו במחויבויותיה והיא כשלה, ולכן אנו קוראים להקמת ממשלת אחדות" (Ynet, 30/11/06).

לאחר שחמש שרים התפטרו מן הממשלה הלבנונית, יזם חזבאללה מחאות רחוב רחבות ודרש יותר מושבים בקואליציה (
Ynet, 11/11/06; ניו יורק טיימס, 12/11/06).
12 רוב אנשי הדת המוסלמים אינם מכירים בעלווים כשייכים לאסלאם.
13 ר' אקונומיסט, 22/11/06.
14 נשיא איראן אחמדיניג'אד וראש הלשכה המדינית של חמאס, חאלד משעל, סיכמו על שיתוף פעולה בין איראן, הרשות הפלסטינית וחזבאללה ועל סיוע כלכלי של איראן לפלסטינים (הארץ, 5/2/06). משעל הצהיר כי אף על פי שחמאס וחזבאללה פועלים בשתי זירות שונות, "אנו שותפים בתוכנית ההתנגדות" (Ynet, 14/11/06).

ראש הממשלה אסמעיל הנייה הצהיר בטהראן כי איראן מעניקה לפלסטינים "עומק אסטרטגי" במלחמתם נגד ישראל. הוא הוסיף כי חמאס לעולם לא יכיר בישראל או בהסכמים שנחתמו בין הפלסטינים לישראל בעבר (הארץ, 10/12/06). הנייה אמר לח'אמנאי שהוא "ימשיך בדרכו של האימאם חומייני; אתה תמיד תמכת בעם פלסטיני" (Ynet, 10/12/06).

אחמדיניג'אד אמר להנייה: "האומה האיראנית תעמוד כתף אל כתף עם העם הפלסטיני עד שירושלמים תשוחרר" (
Ynet, 9/12/06). תפיסת אוניית הנשק קארין-A (2001) העידה על המעורבות האיראנית הרבה בתחום של תמיכה כלכלית וצבאית לערפאת. (צבי בראל, הארץ, 20/12/06).