האם אבו מאזן יכול להקדים את הבחירות?

מכון ראות טוען שהניסיון של אבו מאזן להקדים את הבחירות לנשיאות ולמועצה המחוקקת הינו מסובך חוקתית ומעשית.

אבו מאזן, יו"ר הרשות הפלסטינית, הכריז ביום שבת (16/12) על הקדמת הבחירות לנשיאות ולמועצה המחוקקת. בתגובה אמר אחמד בחר, סגן יו"ר הפרלמנט הפלסטיני מטעם חמאס, כי "אין לאבו מאזן, כיו"ר הרשות, את הסמכות החוקתית לפזר את הממשלה, ואנו מסרבים בתוקף לקריאתו היום".

מכון ראות טוען שהמהלך שמוביל אבו מאזן מסובך חוקתית ומעשית:

חוקתית

לפי חוק היסוד הפלסטיני (3/03), יו"ר הרש"פ, אבו מאזן, יכול להקדים את הבחירות למשרתו שלו (סעיף 37) ע"י התפטרותו.

יחד עם זאת, אין בחוק היסוד מנגנון לפיזור המועצה המחוקקת. סעיף 47 של חוק היסוד הפלסטיני קובע כי הכהונה של המועצה המחוקקת תהיה של ארבע שנים מיום בחירתה. רק המועצה עצמה (הנתונה תחת שליטתו של חמאס) יכולה לפזר את עצמה ולהביא לבחירות חדשות (ר' מה אבו מאזן יכול לעשות?).

טענותיו של אבו מאזן הן שהוא יכול להקדים את הבחירות למועצה המחוקקת באמצעות:

  • סעיף 2 של חוק היסוד הפלסטיני - הקובע כי העם הפלסטיני הינו מקור הסמכות העליון של הרשות הפלסטינית. לפיכך, לכאורה, בבחירות חדשות יש משום הצבעת אמון מחודשת של העם הפלסטיני.

  • הסמכה של אש"ף - הוועד הפועל של אש"ף החליט (9/12) להמליץ לאבו מאזן על קיום בחירות מוקדמות לנשיאות ולמועצה המחוקקת. מכיוון שעל פי ההסכמים הקיימים הרש"פ כפופה לאש"ף (ר' האם הרשות הפלסטינית כפופה לאש"ף?), לכאורה אבו מאזן יכול להקדים את הבחירות למועצה המחוקקת.

מעשית

השליטה של חמאס על משרדי הממשלה השונים מהווה מכשול נוסף עבור אבו מאזן בניסיונו להקדים את הבחירות למועצה המחוקקת. משרד הפנים (האחראי על מנגנוני הביטחון) ומשרד החינוך (כיוון שרוב הקלפים מוצבים בבתי הספר) יצטרכו לשתף פעולה עם אבו מאזן כדי שמערך הבחירות יצלח.

מכאן, נראה שרק שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה בשליטת חמאס יוכלו לאפשר קיומן של בחירות חדשות.

מקורות