מי מגיע לארה"ב - ראש הרש"פ או ראש אש"ף?

על ישראל לשקול להתנהל מול הרשות הפלסטינית ולא מול אש"ף בכל מה שקשור לאוכלוסייה ולשטח של הגדה והרצועה

בביקורו בארה"ב, אבו מאזן צפוי להציע להתחיל את המו"מ על מצב הקבע לאלתר ולדלג על השלב השני של מפת הדרכים הכולל הקמת מדינה פלסטינית בגבולות זמניים. התשובה להצעותיו של אבו-מאזן תלויה בזהותו המוסדית: האם אנו רואים באבו-מאזן יו"ר הרשות הפלסטינית (רש"פ) או יו"ר אש"ף.

מה הסוגיה?

אבו-מאזן נושא בתפקיד יו"ר אש"ף ויו"ר הרש"פ.

לכאורה, מאז הסכמי אוסלו, הטשטשו ההבדלים המעשיים בין שתי הישויות כאשר מרבית הנהגת אש"ף חזרה לשטחי הרש"פ והשתלבה בהנהגתה.

ואולם, להבחנה בין שתי הישויות משמעויות סמליות וחוקתיות בעלות השלכות מעשיות רבות. (ר' טבלת הייצוג הפלסטיני).

לפיכך, התקיימה אי-התאמה מבנית בין:

  • מבנה מפת הדרכים המצמצם את סדר היום של התהליך המדיני והמקדם את כינונה של מדינה פלסטינית בגדה וברצועה (בשלב השני) תוך דחיית סוגיות הקבע (לשלב השלישי); לבין
  • זהותו של אש"ף כישות המייצגת את העם הפלסטיני המחוייב גם לפזורה הפלסטינית ולכן להרחבת סדר היום המדיני.

קרי, מלכתחילה, קלושים היו הסיכויים להגיע להסכם עם אש"ף אודות מדינה פלסטינית בגבולות זמניים בשלב השני של מפת הדרכים.

למה זה חשוב? למה עכשיו?

לאחרונה, אבו-מאזן הודיע כי הוא דוחה את הרעיון של מדינה פלסטינית בגבולות זמניים בשלב השני של מפת הדרכים. לחילופין, אבו-מאזן מציע לעבור ישירות למו"מ על הסדר הקבע (השלב השלישי של מפת הדרכים).

באותה עת הוא פועל לצירופם של החמאס והג'יהאד האסלאמי לאש"ף.

נראה כי אין הסכמה בין ישראל (ממשלת שרון) לפלסטינים (ממשלת אבו-מאזן) ביחס לעקרונות הסדר הקבע. לא כל שכן, לאחר שאש"ף יחושק ע"י החמאס.

המסקנה היא כי קלוש הסיכוי להגיע להסכם כלשהו עם אש"ף.

כיווני חשיבה ופעולה

ההתייחסות לאבו-מאזן כיו"ר אש"ף עלולה להוביל למבוי סתום בנתיב מפת הדרכים ובנתיב הסדר הקבע.

לפיכך, יש לשקול להתייחס לאבו-מאזן כאל יו"ר הרש"פ ולהביא להפיכת הרש"פ לשותף הפלסטיני הרשמי לשלב השני של מפת הדרכים במקום אש"ף (להלן "החלפת השותף").

להלן מספר משמעויות ביחס להחלפת השותף הפלסטיני:

  • הסכם עם הרש"פ יהיה חייב להיות מוגבל לסוגיות הנוגעות לשטחה ולתושביה בלבד; להבדיל, סדר היום של הסכם עם אש"ף יורחב לסוגיות הנוגעות גם לפליטים / פזורה;
  • לפיכך, הסכם עם הרש"פ לא יוכל להביא לסופיות סכסוך או סופיות תביעות בין ישראל לפלסטינים;
  • הסכם עם הרש"פ יכול להיות מאושר בראש ובראשונה במועצה המחוקקת של הרש"פ (PLC); להבדיל, הסכמים עם אש"ף מאושרים במועצה הלאומית הפלסטינית (PNC);
  • צפויה התנגדות פלסטינית רשמית להחלפת השותף, אם כי קיימים מוקדי כוח בתוך הרש"פ, אשר יתחזקו כתוצאה מהפיכת הרש"פ לשותפה הרשמית למפת הדרכים;
  • החלפת השותף והפיכת הרש"פ לכתובת הרשמית אינה עפ"י ההסכמים הקיימים; להבדיל, מעמדו של אש"ף כנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני מעוגנת בהסכמים הקיימים (הסכמי אוסלו);
  • מעמדו של אש"ף כנציג הלגיטימי הפלסטיני עוגן בתקופה שבה לא הייתה הנהגה פלסטינית חלופית. כיום, לרש"פ יש הנהגה נבחרת;
  • תנאי הכרחי להחלפת השותף הוא שחרור המגבלות של הסכם הביניים על מעמדה הבין-לאומי של הרש"פ ושדרוגו (ייצוג בחו"ל, חברות בארגונים בינ"ל וכיו"ב).