מבוך הלוחמה בטרור: כלים לקבלת החלטות

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

גנור בועז, מבוך הלוחמה בטרור: כלים לקבלת החלטות, הרצליה, המרכז הבינתחומי, 2003

זהו ספר יסוד ראשון מסוגו בתחום הלוחמה בטרור, הנותן בידי הקורא כלי חשיבה והחלטה לצד מידע רחב ועמוק במכלול התחומים הנוגעים בלוחמה בטרור.

פיגועי ה-11 בספטמבר בארצות הברית חידדו את עוצמת האיום שבתופעת הטרור הבינלאומי. אל מעגל האיום הצטרפו מדינות רבות שלא שיערו כי ימצאו את עצמן בעין הסערה. מקבלי ההחלטות במדינות אלו נאלצים להתמודד עם מגוון התחומים הנוגעים באיום הטרור ולמצוא לו מענה, כמעט ללא ניסיון וללא כלי החלטה. גם במדינת ישראל, המשמשת "מקרה מבחן" בשל ניסיונה הרב בתחום הלוחמה בטרור, נדרשת התמודדות עם ביטויים מוכרים וחדשים של טרור מתמשך.

ד"ר בועז גנור, מומחה בינלאומי מוכר ומוערך בתחום הלוחמה בטרור, מציג בספרו את מכלול הסוגיות הקשורות בלוחמה בטרור ואת דרכי ההתמודדות עימן: החל מסוגיות הקשורות להגדרת האיום, המשך בשאלות מרכזיות הנוגעות בהתמודדות המודיעינית, ההתקפית, ההגנתית, ההרתעתית; חקיקה וענישה; התמודדות חברתית ופסיכולוגית; מבנה מערכות קבלת ההחלטות והמערכות המבצעיות; ונושא שיתוף הפעולה הבינלאומי.

דגש מיוחד מושם בספר על ה"דילמה הדמוקרטית בהתמודדות עם הטרור" - ההתנגשות בין האפקטיביות של הלוחמה בטרור לבין השאיפה לשמור על הערכים הליבראליים והדמוקרטיים, כמו גם על שאלות הכרוכות בסיקור תקשורתי של פיגועי טרור. הספר בוחן את הבעיות המרכזיות הניצבות בפני מקבלי ההחלטות בכל התחומים הללו, את העמדות השונות ואת הניסיון שהצטבר בתחומים אלה ומביא המלצות לדרכי חשיבה, ניתוח, הבנה ופתרונות.

לרכישת הספר באנגלית לחצו כאן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

QB21