תעלומת הצמיחה הכלכלית

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

יותר מאשר נושא הנוגע לכלכלנים, מומחים אחרים, ומקבלי החלטות בלבד, צמיחה כלכלית הינה נושא המשפיע על רווחתם של המוני אנשים בעולם.

בספרו, תעלומת הצמיחה הכלכלית, אלחנן הלפמן דן במחקר הנרחב שהביא למהפיכה בהבנה של הנושא בשנים האחרונות. הספר מעביר את המסר המרכזי באופן בהיר, תמציתי, ובאמצעות מושגים ברורים.

סיפור הצמיחה הכלכלית, כפי שמספר אותו הלפמן, מאורגן סביב מספר נושאים: חשיבותה של צבירת הון פיזי ואנושי, ההשפעה של גורמים טכנולוגיים על צבירת ההון, תהליך יצירת הידע והשפעתו על רמת היצרנות, התלות ההדדית של שיעורי צמיחה של מדינות שונות, ולבסוף, תפקידם של מוסדות כלכליים ופוליטיים בעידוד צבירת הון, חדשנות ושינוי.

לרכישת הספר בשפה האנגלית הקישו כאן.