הצופה שנרדם – הפתעת יום כיפור ומקורותיה
עוד בנושא

הצופה שנרדם – הפתעת יום כיפור ומקורותיה

כיצד הופתעה ישראל במלחמת יום הכיפורים (1973) למרות שהיה ברשותה מידע רלוונטי?

(אורי בר יוסף, הצופה שנרדם – הפתעת יום כיפור ומקורותיה, זמורה ביתן, 2001)

הספר בוחן שאלות מרכזיות הנוגעות להפתעה עמה התמודדה ישראל עם פרוץ מלחמת יום כיפור. בר יוסף מעלה שורה של שאלות באשר לטיב הקשרים שבין הקברניט למודיעין. הספר מנסה להתמודד עם שאלת ההפתעה האסטרטגית – כיצד הופתעה ישראל למרות שהיה ברשותה מידע רלוונטי.

הספר מספק אבחנות לגבי המידע ההתרעתי שהיה בידי מקבלי ההחלטות ערב המלחמה וכן לגבי יכולתם של הקברניטים לבצע הערכות מצב ריאליות בשעות שלפני פריצתה.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

SF251 A1.12