Culture and Prosperity

ספר זה מראה כיצד מדינות בעלות כלכלות מצליחות מאופיינות במוסדות המאפשרים לנהל עסקים באופן יעיל, הגון ופתוח.

John Kay, Culture and Prosperity, Harper Business, 2004.

ג'ון קיי הוא חלוץ בתחומו החוקר את הקשר בין תרבות ועושר. עבודתו הינה אבן דרך בהבנת הקשר בין אמון ועושר.

בספרו, קיי מציב שתי מטרות: הצגת נושאים כלכליים בשפה פשוטה ובחינת תפקיד השווקים כפי שהם מגולמים במודל העסקי האמריקאי.

מסקנתו היא שמדינות מצליחות מאופיינת ע"י "משמעת פלורליסטית", שבה מוסדות יעילים מאפשרים ליחידים לבצע עסקאות באופן תכליתי, גלוי ואמין.

לרכישת הספר לחצו כאן.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

MP32 B43