Lebanon: A House Divided

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

ספר זה מתאר את הרקע ההיסטורי להתפתחותה של לבנון, מימי קדם עד התקופה הנוכחית. היא מנתחת את הסבל שנגרם במדינה ממלחמת האזרחים ומספקת תובנות על השילוב שבין המשפחות המשפיעות ועוצמתן הפוליטית. היא גם מתייחסת לתפקידיהם של הכוחות האזוריים ואל המעצמות העולמיות, ובפרט להשפעתה של צרפת, המעורבות של ארה"ב וישראל, ואל הנוכחות הסובייטית.

לרכישת ספר זה (באנגלית) לחץ כאן