A History of the Modern Middle East

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

הספר מספק ניתוח מקיף על ההיסטוריה המודרנית של מזרח התיכון. הוא מכסה את משך הזמן מהתקופה העותמאנית והרפורמות המצריות, דרך האימפריאליזם המערבי, עד המהפכה האיראנית ומלחמת המפרץ.למרות שהספר מבוסס על ניתוח ההיסטוריה הפוליטית, הוא גם מתמקד בהבחנות חברתיות, תרבותיות וכלכליות.

לרכישת ספר זה (באנגלית) לחץ כאן.