את מי ישרת תקדים חיזבאללה?

מכון ראוּת טוען כי אפשר שהדרך הקצרה ביותר לפירוק החמאס מנשקו עוברת דרך פירוק החזבאללה מנשקו.

לפני ניצחון החמאס, השווה אסמאעיל הנייה את מעמד החמאס ברש"פ לזה של החזבאללה בלבנון (דני רובינשטיין, הארץ, 16.1.06). גם שגריר ארה"ב בישראל, דיק ג'ונס אמר כי: "אנו מדברים עם ממשלת לבנון, אבל לא עם השרים מחזבאללה, ואפשר יהיה ליצור מנגנון דומה גם ברש"פ" (אלוף בן, הארץ, 24.1.06).

ביום שני האחרון, 24/1/2006 מועצת הביטחון תבעה מממשלת לבנון ליישם את החלטה 1559 הקוראת לפירוק הארגונים החמושים בלבנון. מכון ראוּת טוען כי אפשר שהדרך הקצרה ביותר לפירוק החמאס מנשקו עוברת דרך פירוק החזבאללה מנשקו.

מה הסוגיה

  • מהו "תקדים החזבאללה"?
    ארגון טרור שנכנס לזירה הפוליטית באמצעות חברות בפרלמנט ושותפות בממשלה. הארגון ממשיך לקיים כוח צבאי מבלי לקבל את מרות השלטון המרכזי ויוזם פעילות צבאית נגד ישראל. למרות זאת, הקהילה הבין-לאומית, כולל ארה"ב, מקיימת קשר עם ממשלת לבנון ועם המשרדים הנשלטים ע"י אנשי החזבאללה (אם כי, ארה"ב נמנעת מקשר עם השרים עצמם).
  • מה בין החזבאללה לחמאס?
    חזבאללה והחמאס דומים בשלילת זכות העם היהודי להגדרה עצמית; אי-הכרבישראל; שימוש בטרור ובטיפוח מערך חברתי עצמאי. בנוסף, חמאס הוכרז כארגון טרור ע"י ארה"ב ואירופה. החזבאללה הוכר ככזה ע"י ארה"ב בלבד. שניהם עומדים בפני דרישה להתפרק מנשקם (מכוח מפת הדרכים ומכוח החלטה 1559 הנ"ל בהתאמה). בהקשר זה, ההבדל בין החמאס לחיזבאללה נעוץ בכך שהחמאס צפוי להשתלט על הרש"פ, בעוד שהחזבאללה הנו שותף זוטר בממשלה הלבנונית.

למה זה חשוב? למה עכשיו?


ישראל מנסה לעצב קואליציה בין-לאומית ומדיניות עקבית לנוכח ניצחון החמאס, אשר תשמר את הרש"פ כגוף שלטוני אפקטיבי, תביא לפירוק תשתיות הטרור ולשינוי אמנת החמאס. החמאס שואף להתבסס על תקדים החזבאללה ולשמר את הזרוע הצבאית העצמאית שלו למרות השתלטותו על המועצה המחוקקת וכינונה האפשרי של ממשלה בראשותו.


כיווני חשיבה ופעולה

לכאורה, לאור שליטת החמאס בפרלמנט ובממשלה, ההבטחה של אבו-מאזן לארה"ב לפרק את החמאס לא תמומש. ואולם, בסוגיית פירוק הנשק (להבדיל מעניין אמנת החמאס), על ישראל לשקול לנסות ולרתום את הקהילה הבין-לאומית להפוך את תקדים החזבאללה לחרב פיפיות עבור החמאס.

זאת באמצעות לחץ על לבנון לפרק את החזבאללה מנשקו על רקע נסיגת סוריה, דו"ח מהליס, הלחץ הפנים-לבנוני, אשרור החלטה 1559 הנ"ל, ועוד. בכך ניתן ליצור "תקדים חזבאללה" חדש שמבוסס על פירוק ארגון טרור המשולב במערכת פוליטית מנשקו.
שני התהליכים המקבילים - ניצחון החמאס ברש"פ (25/1) ואשרור החלטה 1559 (24/1) ביחס לחזבאללה - מעלים על סדר היום העולמי את סוגיית המאבק בארגוני טרור המבקשים לפעול בזירה הפוליטית הרשמית. ארגון טרור שנכנס לזירה הפוליטית באמצעות חברות בפרלמנט ושותפות בממשלה.