איגרת למנהיג יהודי - ציוני - ישראלי

האיגרת היא בבחינת קריאת חובה למנהיגים פוליטיים, ארגוניים וחברתיים בכל הרמות ולצעירים השואפים לעמדות הנהגה. ראוי שכל מי שדואג לעתידה של ישראל ושואף ליטול חלק בעיצובו יעמיק בה.

יחזקאל דרור, איגרת למנהיג יהודי-ציוני-ישראלי, הוצאת המועצה הציונית/כרמל, 2005.

הספר מציג דיוקן של מנהיג יהודי-ציוני מטיפוס חדש, הדרוש בדחיפות לישראל. למנהיג כזה מציע המחבר מצפן ערכי, עיקרי מדינית ועקרונות חשיבה שיש בהם לקדם ניצול הזדמנויות היסטוריות אדירות יחד עם עמידה מול סכנות קיומיות.

האיגרת היא בבחינת קריאת חובה למנהיגים פוליטיים, ארגוניים וחברתיים בכל הרמות ולצעירים השואפים לעמדות הנהגה. כן, ראוי שכל מי שדואג לעתידה של ישראל ושואף ליטול חלק בעיצובו יעמיק בה. זהו אחד מספרי היסוד במאבק הן בבורות והן בניכור בקרב דור הצעירים.

יחזקאל דרור הוא פרופסור אמריטוס למדע המדינה ומינהל ציבורי באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר ויועץ בעל שם עולמי במדינאות, קביעת מדיניות ותכנון אסטרטגי ובעל ניסיון עשיר בממשל הישראלי, במדינות רבות ובארגונים בינלאומיים. הוא מכהן כנשיא-מכונן של המכון לתכנון מדיניות עם יהודי (מיבודה של הסוכנות היהודית לא"י). המחבר הוא חתן פרס ישראל תשס"ה (2005).


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

SB 22