תוכנית השלבים

מושג זה דן בתכנית שאימץ אש"ף אשר לפיה תוקם רשות לאומית פלסטינית בכל שטח משטחי "פלסטין ההיסטורית" וממנה יימשך המאבק המזויין נגד ישראל.

הגדרה

המושג תוכנית השלבים מתייחס לתוכנית פוליטית, אשר אומצה בכנס ה- 12 של המועצה הלאומית הפלסטינית (06/74) בקהיר. התוכנית כללה 10 נקודות1 המהוות מתווה בעל שלושה שלבים:

1. מאבק מזוין לשחרור אדמה פלסטינית והקמת רשות עממית לאומית עצמאית (סעיף 2);

2. המשך המאבק בישראל עד לכינון מדינה פלסטינית בכל שטחי ארץ ישראל המנדטורית תוך שימוש בשטחי הרשות העממית הלאומית הפלסטינית כבסיס (סעיף 4);

3. שחרור כל האדמות הפלסטיניות מידי מדינת ישראל בסיוע מדינות ערב (ס' 8).

רקע

תוכנית השלבים אומצה בעקבות כשלונם של צבאות מצרים וסוריה במלחמת יום הכיפורים להכניע את ישראל. לאחר המלחמה הגיעה ההנהגה הפלסטינית למסקנה כי מדינת ישראל לא תובס בכוח צבאי וכי יש לשקול תוכנית אסטרטגית חלופית והדרגתית אשר תשאף לכונן ישות פלסטינית עצמאית בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה אשר תשמש כבסיס להמשך המאבק המזויין כנגד ישראל עד לניצחון המלא ולאיונה של מדינת ישראל.

כיום שורר ויכוח האם תוכנית זו עודנה מייצגת דפוסי חשיבה של פלגים מסוימים בקרב ההנהגה הפלסטינית והעם הפלסטיני.

מחד, קיימת טענה כי תהליך אוסלו ייצג את השלב הראשון בתוכנית השלבים וכי הקמת הרשות הפלסטינית ממשה את היעד של הקמת רשות עממית עצמאית כבסיס לשחרור האדמות הפלסטיניות.

מאידך, נטען כי תהליך אוסלו ייצג את נטישת תוכנית השלבים מטעם ההנהגה הפלסטינית תוך כינוס השאיפות הלאומיות הפלסטיניות לגדה המערבית ורצועת עזה בלבד.

המושגים סופיות תביעות וסופיות הסכסוך אומצו ע"י ממשלת ישראל בשנת 1999 על מנת לעמוד על הכוונות האמיתיות של הפלסטינים ביחס לתוכנית השלבים.