In Search of Prosperity

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו

Rodrik Dani, In Search of Prosperity, Princeton, 2003

ספר זה כולל מחקרים בנושאים של מדיניות פיתוח כלכלי בארצות מתפתחות ומפותחות. הספר מכיל מאמרים של טובי הכותבים בתחום והוא משלב גישות שונות מעולם הפיתוח הכלכלי.

לרכישת הספר לחצו כאן