החזון: אחת מחמש עשרה המפותחות

להיות אחת מחמש עשרה המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביה בתוך חמש עשרה שנים. חזון הטופ 15 הוא חזון שאפתני אך אפשרי.

להיות אחת מחמש עשרה המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביה בתוך חמש עשרה שנים. חזון הטופ 15 צריך להיות החזון הכלכלי-חברתי של ישראל וצריך לעמוד לנגד עיניו של ראש הממשלה. זהו החזון שמנחה את פעילותו של מכון ראות.

חזון הטופ 15 מתמקד באיכות החיים של תושבי ישראל. איכות החיים מוערכת על יסוד שקלול המרכיבים הקובעים את רמת שביעות הרצון של אזרחי המדינה. מרכיב מרכזי באיכות החיים הוא רמת ההכנסה. משתנים מרכזיים נוספים המשפיעים על איכות החיים הם חינוך, בריאות, איכות סביבה או ביטחון אישי.

עפ"י השבועון איקונומיסט ישראל מדורגת במקום העשרים ותשעה בעולם מבחינת איכות החיים של תושביה. המעבר אל קרב אחת מחמש-עשרה המדינות המפותחות בעולם מחייב קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית. חזון הטופ 15 מקיף את מכלול הסוגיות והפעולות הכרוכות ב'קפיצת מדרגה' כזו המחייבת אפיזודה, קרי פרק זמן של מספר שנים, שבמהלכה מתחולל שינוי עקבי ומשמעותי בביצועים של ישראל כתוצאה ממדיניות מכוונת.

סדר היום של חזון זה מכיל שבעה מרכיבים: ראשית, עלינו לגבש הבנה עשירה באשר לדמותו של העולם ולדמותה של ישראל לכשתיכנס ישראל למועדון חמש-עשרה המדינות המפותחות בעולם מבחינת איכות החיים. שנית, עלינו לזהות את מנועי הצמיחה באיכות החיים, אשר יובילו להרחבת העוגה באמצעות המגזר העסקי או התעשייתי ולאופן חלוקתה. שלישית, עלינו לעצב קווי חשיבה ופעולה להכלת הנטל ומיצוי ההזדמנויות הייחודיים של ישראל הכוללים, לדוגמה, את נטל הביטחון או שיעור ההשתתפות הנמוך בכוח העבודה, מצד אחד, ואת הקשר לעולם היהודי, מצד שני.

בנוסף, עלינו לשדרג את המרחב הציבורי הכולל את הממשלה, המעסיקים, העובדים והציבור ולהתאימו לדרישותיה של קפיצת מדרגה חברתית-כלכלית. מצד אחד, עלינו לאפיין את השינויים המבניים הנדרשים בסביבה הממשלתית והעסקית כדי ליצור תמריצים להתקדמות אל משפחת חמש-עשרה המפותחות. בכלל מרכיב זה ניתן למנות, לדוגמה, חקיקה, רגולציה או מנגנונים לפתרון סכסוכים. מצד שני, עלינו לאפיין קווי מדיניות בחלוקת התקציב ובחקיקה ולגבש אמצעי מדידה ובקרה תוך הבנת ההקשרים המערכתיים הפנימיים והחיצוניים.

אתגר נוסף הוא זיהוי המדדים לבחינת איכות החיים בישראל וקצב ההתקדמות הלאומי. זאת על יסוד ניתוח המדדים המקובלים בעולם או באמצעות פיתוח מדדים ייחודיים לישראל. לבסוף, עלינו לחולל שיח ציבורי אינטנסיבי אודות סדר היום זה על כל מרכיביו הנ"ל.

חזון הטופ 15 הוא חזון שאפתני אך אפשרי. כבר כיום ממוקמת ישראל במקום החמש עשרה בעולם מבחינת רמת התחרותיות שלה. רמת התחרותיות של המגזר העסקי בישראל מוערכת כשמינית בעולם. במשתנים הקשורים במנועי הצמיחה ובראשם זמינות של הון אנושי וטכנולוגיה, ישראל מדורגת בקרב חמשת המדינות המובילות. במילים אחרות, הפוטנציאל לממש את חזון הטופ 15 קיים. האתגר הוא לממשו.


גידי גרינשטיין הינו מייסד ומנכ"ל מכון ראות. העמדות המוצגות בבלוג זה הן עמדותיו האישיות.

למידע נוסף אודות "בלוגידי" אנא כנסו לרשומת הבלוג הראשונה: "חוליה בשרשרת".