השקת ישראל 15 – אבן דרך וסגירת מעגל

היום השיק מכון ראות באופן רשמי את פעילותו של הצוות החברתי-כלכלי. החזון המנחה את צוות זה הוא חזון ישראל 15. מבחינתי האישית זוהי אבן דרך וסגירת מעגל.

אתמול, ביום שני טו' חשון, תשס"ו, 6 בנובמבר, 2006, השיק מכון ראות באופן רשמי את פעילותו של הצוות החברתי-כלכלי. החזון המנחה את צוות זה הוא חזון ישראל 15. מבחינתי האישית זהו אבן דרך וסגירת מעגל.

ראשיתו של חזון ישראל 15 בפרויקט של קרן פרידריך אברט שהתקיים בין השנים 1997-99. בפרויקט השתתפו נציגים של מגזרים רבים בחברה הישראלית. מטרתו היתה לשרטט תרחישים לעתידה של ישראל בשנת 2020.

במסגרת זו חברנו רעיה שטראוס, דוד ברודט ואנוכי לפתח תרחיש שכותרתו 'להיות בטופ 15'. תרחיש זה היה אחד התרחישים שהוצגו במסגרת הפרויקט.

כעבור מספר שנים, לאחר ששירתתי בלשכת ראש הממשלה, זכיתי במלגת ווקסנר ונסעתי לשנת לימודים בבית הספר לממשל ע"ש קנדי באוניברסיטת הארוורד. החלטתי להקדיש את השנה לפרויקט אישי שיעסוק בשאלה כיצד מממשים את חזון ישראל 15.

כמעט כל הקורסים שלמדתי באותה שנה הזינו את הפרויקט. למדתי כלכלת פיתוח, ניהול מערכות פוליטיות וגם אודות מנהיגות שמחוללת שינוי. את זמני החופשי הקדשתי לסיכום התובנות לכלל מקשה אחת. ציירתי אותן וכתבתי אותן - עשרות שרטוטים ו- 80,000 מילים, שהקיפו כשני שלישים מן הפרויקט.

אחת המסקנות המרכזיות שהסקתי הייתה שמדינת ישראל סובלת מחולשה קשה בכל הקשור לחשיבה אסטרטגית אודות הטווח הארוך בתחום החברתי-כלכלי. אחת המטרות שהעמדתי לנגד עיני היתה לנסות ולתת מענה לחולשה זו.

חזון ישראל 15 עמד לנגד עיניו של מכון ראות מיום הקמתו בינואר 2004. ידעתי שביום מן הימים ניישם את שיטת הפעולה הייחודית שלנו גם בתחום החברתי-כלכלי. כעבור שנתיים ושמונה חודשים הגיע היום.

באחד בספטמבר, 2006 יצא הצוות החברתי-כלכלי לדרכו. כיום הוא מורכב מארבעה אנשים. לקראת אירוע ההשקה פירסמנו שני מסמכים שעסקו בקשר שבין המרחב הציבורי הישראלי לבין האתגר של קפיצת מדרגה חברתית-כלכלית.

בחודשים הקרובים נמשיך להרחיב את הבסיס לפעילותנו ולגבש את קהל הלקוחות שלנו. מטרתנו היא ללכת בנתיב שבו צעדנו בכל הקשור ליחסים בין ישראל לפלסטינים ולהפוך להיות מקור ראשוני לתמיכה צמודה באנשים שהם בעמדות קבלת החלטות, מנהיגות או השפעה גם בתחום החברתי-כלכלי. נעשה זאת תוך התאמה מלאה, ככל האפשר, לצורכיהם בצורה א-מפלגתית וללא תמורה.

כאמור, אתמול הושקה פעילות הצוות באופן רשמי. מצד אחד, זוהי סגירת מעגל שנפתח בשנים 1997-99. מצד שני, זוהי אך אבן דרך במסע ארוך שסופו כניסתה של ישראל למועדון חמש-עשרה המדינות המפותחות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביה.


גידי גרינשטיין הינו מייסד ומנכ"ל מכון ראות. העמדות המוצגות בבלוג זה הן עמדותיו האישיות.

למידע נוסף אודות "בלוגידי" אנא כנסו לרשומת הבלוג הראשונה: "חוליה בשרשרת".