רובים חיידקים ופלדה
עוד בנושא

רובים חיידקים ופלדה

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

ג'ארד דיימונד, " רובים, חיידקים ופלדה", עם עובד, 1997

ספרו של דיימונד מתמודד עם שאלות של התפתחות החברות האנושיות ומנסה להסביר את הגורמים שאפשרו לציווליזציה האירופית לבסס את שליטתה על העולם. ההסבר המרכזי של דיימונד מתמקד בהשפעותיו של הגורם הגיאוגרפי. התרבות שצמחה באירופה ואסיה נהנתה מתנאי פתיחה אקולוגיים טובים יותר משל שאר התרבויות.

מכון ראות רואה את הספר כספר בעל ערך בשל הממדים הרבים שהספר עוסק בהם וההבנה שהוא מקנה ביחס לעולם המערכות המורכבות. הספר מנתח את ההבדלים בין תהליכי ההתפתחות בצורה מערכתית ומדגיש את המורכבויות שבתהליכים אלו.

לרכישת הספר בשפה האנגלית הקישו כאן.