A History of Jordan

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

(Robins Philip, A History of Jordan, Cambridge, 2004)

ספר זה מהווה סקירה של ההיסטוריה הפוליטית של ירדן מאז שנות ה-20 של המאה הקודמת ועד תקופת המלוכה של המלך עבדאללה II. המחבר סוקר את האירועים העיקרים שעיצבו את הקהילות הפוליטיות בירדן בתקופה זאת.

המחבר מסיים את סקירתו בשנים הראשונות של המלוכה של עבדאללה, בין 1999-2003.

לרכישת ספר זה (באנגלית) לחץ כאן.