נושאים היסטוריים

מושג זה מתאר את אחד מארבעת המכלולים הצפויים לעצב את יחסי ישראל והמדינה הפלסטינית במצב הקבע.
הגדרה

המושג נושאים היסטוריים מתייחס לנושאים שתלויים ועומדים בין ישראל לבין הפלסטינים כתוצאה מן הסכסוך בין שני העמים עד לרגע החתימה על הסכם הקבע.

הנושאים ההיסטוריים כוללים, בין השאר, את הסוגיות הבאות:

  • טריטוריה וגבולות שרטוט גבולות הקבע וחלוקת איזורי הריבונות בין ישראל לבין הישות הפלסטינית כולל במרחב ירושלים.
  • התנחלויות יישוב סוגיית ההתנחלויות הישראליות בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה.
  • ירושליםמעמדה המדיני כבירה; מעמד האגן הקדוש סביב העיר העתיקה;.
  • מקומות קדושים - מעמדם הריבוני של המקומות הקדושים כגון מערת המכפלה, קבר רחל או קבר יוסף, והסדרי הגישה אליהם והפולחן בהם.
  • פליטיםסיום בעיית הפליטות הפלסטינית על כל היבטיה ההצהרתיים, משפטיים, אזרחיים וכלכליים.
  • תביעות נוספותתביעות בגין הכיבוש ע"י הצד הפלסטיני; תביעות בגין הטרור ע"י הצד הישראלי.

מכלולים נוספים של מערכות יחסים בין ישראל לבין הפלסטינים במצב הקבע: נושאים חודרים,נושאים שוטפים ונושאי ביטחון אישי ותנועה.