המזרח התיכון החדש

החוקר ריצרד הס (Richard Haass) טוען שעידן חדש החל במזרח התיכון, והוא מאופיין בצמצום השפעתם של כוחות זרים, במקביל לעליית כוחם של גורמים רדיקליים המעוניינים בשינוי הסטטוס-קוו.

במאמר בשם "המזרח התיכון החדש" אשר פורסם בגיליון האחרון של Foreign Affairs (נוב'-דצמ' 06') טוען ריצרד הס, נשיא המעוצה ליחסי חוץ (CFR), כי עידן הדומיננטיות של ארצות הברית במזרח התיכון הגיע לקיצו.

לפי הניתוח של הס, החל עידן חדש אשר יתאפיין בצמצום השפעתם של כוחות זרים לאזור, במקביל לעליית כוחם של גורמים רדיקליים המעוניינים בשינוי הסטטוס-קוו.

מכון ראות עוקב לאחרונה על הסביבה האזורית המשתנה, כפי שמשתקף בניתוחים הבאים:

מקורות