נושאי ביטחון אישי ותנועה
עוד בנושא

נושאי ביטחון אישי ותנועה

מושג זה מתאר את אחד מארבעת המכלולים הצפויים לעצב את יחסי ישראל והמדינה הפלסטינית במצב הקבע.

הגדרה

המושג נושאי ביטחון אישי מתייחס לנושאים שבהם נדרש שיתוף-פעולה ביטחוני למטרות לחימה בטרור ופשע במצב הקבע. נושאי הביטחון האישי כוללים, בין השאר, את הסוגיות הבאות:

  • משטר הגבולות – במעטפת החיצונית ובנקודות הכניסה והיציאה ובים ישראל למדינה הפלסטינית העתידית ("משטר הגבול");
  • לוחמה בטרור – שיתוף פעולה מודיעיני ומבצעי; מרדף חם;
  • אכיפת חוק – אבטחת צירי תנועה משותפים ובכלל זה המעבר הבטוח; אבטחת מקומות קדושים, ואתרים משותפים.

מכלולים נוספים של מערכות יחסים בין ישראל לבין הפלסטינים במצב הקבע: נושאים היסטוריים, נושאים חודרים, ונושאים שוטפים.