אי מחזוריות

מושג זה מתאר את המסלול שבו כתוצאה ממדיניות ממשלתית, כוחות כלכליים יביאו לשינויים משמעותיים בתהליכים במשק ובמנגנוניו

הגדרה

פירוש המונח "אי מחזוריות" הוא התנתקות ממסלול בו מתקיימת סטייה חוזרת סביב מגמה הנגרמת ע"י מערך של כוחות כלכליים (מחזוריות) . אי מחזרויות מתמשכת יוצרת שינוי מגמה לטווח ארוך.

שימוש

משמעותה של אי מחזוריות הנה סטייה ביציבות מערך הכוחות המניעים את הכלכלה לעבר שיווי משקל. למשל, איסור זמני על מכירה פגע בשוק המשקאות האלכוהוליים בארה"ב, אולם ביטול החוק החזיר את המצב לקדמותו. משבר הנפט ב-1973 הוריד באופן קבוע את שיעורי הצמיחה של רוב מדינות הארגון לשיתוף ופיתוח כלכלי.

בהקשר של חזון הטופ 15, קפיצת המדרגה אותה תחווה ישראל, תתבטא בשינוי במגמת שיעורי הצמיחה. כדי שישראל תצטרף לחמש עשרה המדינות המובילות באיכות חייהן, שיעורי הצמיחה החדשים, גם אם לא יהיו קבועים, יימשכו לטווח ארוך (אפיזודה). במהלך תקופה זו, כתוצאה ממדיניות ממשלתית, כוחות אי מחזוריים יביאו לשינויים משמעותיים בתהליכים במשק ובמנגנוניו.