Development as Freedom
עוד בנושא

Development as Freedom

ספר זה מראה כיצד חופש הוא המקור והמטרה של צמיחה כלכלית

Amartya Sen, Development as Freedom, Random House, 1999.

בספר זה, טוען סן, זוכה פרס נובל, כי פיתוח כלכלי שיכול להביא לעושר ולעוצמה, חייב להיות מבוסס על חופש. תכלית הפיתוח הכלכלי צריכה להקנות חופש רב יותר לאזרחי המדינות המתפתחות.

ספר זה מתמקד בפיתוח מהזווית של העוני.

לרכישת הספר לחצו כאן


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

MP 32 B12