ממשל עצמי פלסטיני

המונח "ממשל עצמי פלסטיני" מתאר גוף המייצג את הפלסטינים תושבי הגדה והרצועה לתקופת ביניים עד להקמתה של מדינה פלסטינית. עיקרון הממשל הפלסטיני הזמני נקבע בהסכמי קמפ דיוויד 78' ואומץ בתהליך אוסלו בדמות הרשות הפלסטינית.

הגדרה

המונח "ממשל עצמי פלסטיני" מתייחס לגוף המייצג את הפלסטינים תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה במשך תקופת ביניים, כהסדר זמני לקראת מצב הקבע. תחת הממשל העצמי, לאחר נסיגת הממשל הצבאי הישראלי ומינהלו האזרחי, ייהנו הפלסטינים מאוטונומיה מלאה.

רקע

מונח זה נקבע בהסכם מסגרת למו"מ עתידי עם הפלסטינים במסגרת הסכמי קמפ-דיוויד 1978(ללא השתתפות הפלסטינים) ואומץ בהצהרת העקרונות (9/93) שהתוותה את מבנה התהליך המדיני הישראלי-פלסטיני הידוע כתהליך אוסלו. ביחס לממשל העצמי, נקבע גם בהצהרת העקרונות כי תחום שיפוטה של המועצה הנבחרת יכלול את רצועת עזה והגדה המערבית, אשר יהווו יחידה טריטוריאלית אחת, וכי יוקם כח משטרה פלסטיני לשמירת הסדר וביטחון הפנים.

בהתאם לזאת, נחתם הסכם עזה-יריחו (5/94) והחלה תקופת הביניים (5/94-99) בה הועברו הסמכויות בשטחים הללו לידי הפלסטינים (קיץ 94), והוקמה הרשות הפלסטינית.