The End of Poverty
עוד בנושא

The End of Poverty

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו

The End of Poverty , Jeffery Sachs, Penguin, 2005

ברב מכר זה ג'פרי סקס מציג תוכנית למיגור העוני העולמי. סקס אחד מהכלכלנים הבולטים כיום בתחום הפיתוח ושספריו כתובים בשפה ברורה ופשוטה.

לרכישת הספר לחצו כאן