תומס קון: המבנה של מהפכות מדעיות

ספרו הקלאסי של תומס קון עומד ביסודו של המחקר האקדמי המודרני במדעי החברה. הספר מציג את התהליכים המורכבים שבהם עולות ויורדות פרדיגמות מדעיות. קון רואה את התקדמות המדע בדרך של מהפיכות והתארגנות מחדש.

תומאס ס. קון, המבנה של מהפכות מדעיות, אוניברסיטת ת"א (1977)

ספרו הקלאסי של תומס קון עומד ביסודו של המחקר האקדמי המודרני במדעי החברה. הספר מציג את התהליכים המורכבים שבהם עולות ויורדות פרדיגמות מדעיות. קון רואה את התקדמות המדע בדרך של מהפיכות והתארגנות מחדש.

קון תאר את התהליכים המתלווים להתרחשותן של מהפיכות מדעיות אולם ספרו יכול ללמד גם על האופן שבו מתחוללות מהפיכות תפיסתיות בעולם המדיניות. מכון ראות רואה בספרו של קון את הטקסט היסודי שלאורו הוא פועל בבואו לבחון את תקפותן של תפיסות מדיניות.

לרכישת הספר לחצו כאן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

KA25