יוזמת ז'נבה

יוזמת ז'נבה היא הצעה חוץ-ממשלתית להסכם קבע, אשר נולדה על רקע הקיפאון בתהליך המדיני בין השנים 2000-2003. היוזמה מציעה פתרונות לסוגיות התלויות ועומדות, ובהן נושא ירושלים והפליטים הפלסטינים.

הגדרה

המונח "יוזמת ז'נבה" (10/03) מתייחס להצעה חוץ ממשלתית להסכם קבע, אותה הובילו יוסי ביילין ויאסר עבד רבו. ההצעה סוכמה בין אישים ישראלים ופלסטינים שהם לא נושאי משרות רשמיים ונועדה לשמש כמודל בלבד להסכם הקבע.

רקע

יוזמת ז'נבה נולדה על רקע המבוי הסתום בתהליך המדיני הישראלי-פלסטיני בעקבות כשלון המו"מ על הסכם הקבע (8/99 - 1/01), החרפת האלימות והכישלון להביא להפסקת אש.

השיחות החלו בשנת 2002 בהשתתפות אישים שחלקם היו שותפים למשא ומתן הרשמי בין ישראל לפלסטינים. הצדדים חתמו על מסמך ההסכמות בטקס חגיגי בז'נבה (12/03).

תוכן ההסכם

  1. חזרה לגבולות ה-4 ביוני 1967, בהסתמך על החלטות 242 ו-338. ההתנחלויות, למעט אילו בגושי ההתנחלויות, יפונו על ידי ישראל ויבוצעו חילופי שטחים ביחס של 1:1; פרוזדור מיוחד (ראו מעבר בטוח) יחבר בין עזה לגדה;1
  2. פלסטין תהא "מדינה לא צבאית עם כוח ביטחון חזק";2
  3. ירושלים תחולק לשתי בירות כאשר הר הבית תחת ריבונות פלסטינית, הכותל המערבי יישאר תחת ריבונות ישראלית. בהר הבית תהיה גם נוכחות בינלאומית בעלת סמכויות שיטור ושימור. תושבי מזרח ירושלים יאבדו את אזרחותם הישראלית;3
  4. הבסיס לפיתרון נושא הפליטים הוא החלטת העצרת הכללית 194, החלטה 242 ויוזמת השלום הערבית (3/02). פליטים יוכלו לחזור לישראל בהתאם לשיקול דעתה הריבוני של ישראל. זאת, "בהתאם למספר שישראל תגיש לנציבות הבינלאומית. מספר זה ייצג את המספר הכולל של פליטים פלסטיניים שישראל תקבל. כבסיס, ישראל תיקח בחשבון את הממוצע של המספרים הכוללים שיגישו המדינות השלישיות השונות לנציבות הבינלאומית".
    בנוסף מציעה יוזמת ז'נבה מנגנון לפיצוי הפליטים בגין רכושם ופליטותם;
    4


1 ר' סעיף 4 – "הגבולות".
2 ר' סעיף 5-ב' ו5-ג' – "ביטחון".
3 ר' סעיף 6 – "ירושלים".
4 ר' סעיף 4-ה' – "הגבולות".
מקורות נוספים

למקור נוסף:

יוסי ביילין, מהחולה עד ז&<39;נבה, תל אביב: הוצאת ידיעות אחרונות (2004).