Modern Iran

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.
(מחבר: Nikki Keddie)
ההוצאה הנוכחית והמורחבת של הספר 'איראן המודרנית' כוללת הקדמה וסיכום מעודכנים מאת המחבר, וכן אינדקס שמות חדש.
הספר סוקר את ההתפתחויות האחרונות באיראן מאז 2003: בין היתר הוסיף המחבר את הערותיו על סוגית הפיתוח הגרעיני האיראני, מדיניות החוץ ויחסי איראן עם האו"ם וארה"ב, יחסי הכוחות בתוך איראן בין ראקציונרים לשמרנים, התפתחויות כלכליות, תרבותיות ואינטלקטואליות באיראן, וסוגיות של זכויות אדם.
לרכישת הספר לחצו כאן.