חדשנות מדעית-טכנולוגית בישראל

ישראל הצליחה בעבר לזנק במקומות בהם הממשלה השכילה לסמן כיוון ברור למשק, וסייעה ביצירת התשתית המוסדית, האנושית והמדיניות. ישראל נמצאת בנקודת פיצול כזו כיום, בה המודל הקודם ממצה את עצמו. לכן נדרשת יד ממשלתית מכוונת שתצעיד את המשק לעבר מודל חדש.