ממשלת ישראל והחזית האזרחית

מכון ראות מציג רשימת אתרי אינטרנט של ממשלת ישראל בנושא החזית האזרחית.
  • הממשלה וסוכנויותיה:

- משרד ראש הממשלה, האגף לתכנון מדיניות, מדיניות הטיפול בעורף במצבי חירום, לחצו כאן.

- משרד הביטחון, משק לשעת חירום: תפקידים ויעדים, לחצו כאן.

- משרד החוץ, האגף לשיתוף בין-לאומי, לחצו כאן.

- משרד הרווחה והשרותים החברתיים, האגף לשירותים אישיים וקהילתיים, לחצו כאן.

- משרד לביטחון הפנים, אגף קהילה ומניעת פשיעה, לחצו כאן.

- משרד החינוך, נוהלי ביטחון בבתי הספר, לחצו כאן.

- משרד להגנת הסביבה, מוקד חירום, לחצו כאן.

- משרד הבריאות, אגף לשעת חירום, לחצו כאן.

- משרד הפנים, תוכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור, לחצו כאן.

- פיקוד העורף, לחצו כאן.

- רשות חירום לאומית, לחצו כאן.

- משטרת ישראל, אגף קהילה ומשמר אזרחי, לחצו כאן.

- משק לשעת חירום, המבנה הארגוני, לחצו כאן.